Uitgraven kelders, funderingen, zwembaden, inritten, …

Uitgraven kelder, kruipkelder

11-09-2013 overgezet 233

Uitgraven kelder

11-09-2013 overgezet 236

Uitgraven kelder