Loonwerken

  • Spreiden en injecteren van drijfmest
  • Maaien en hooien van grasland
  • Frezen en inzaaien van weide of gazon
  • Klepelen