Aanleg tuin

Verwijderen gras

Overtollige grond afgevoerd

Situatie voor

Situatie voor

 

Situatie na

Situatie na